Masterclasses 2017 - tlačové vyhlásenie

 

Tlačové vyhlásenie, Žilina, 8.3. 2017

Stredoškoláci sa ponoria do časticovej fyziky

Celosvetový program otvorí okná špičkovej fyziky mladým výskumníkom

 

V najbližších týždňoch stredoškoláci na celom svete navštívia blízke univerzity, aby si v celodennom programe vyskúšali prácu na prednej línii základného výskumu. Medzinárodné Masterclasses dajú žiakom príležitosť stať sa na jeden deň časticovými fyzikmi. Počas Masterclasses účastníci pracujú s dátami z experimentov na urýchľovači LHC v CERNe pod vedením fyzikov. Masterclasses v tomto roku prebiehajú od 1. marca do 11. apríla v 52 krajinách.

 

Objav Higgsovho bozónu na LHC v lete 2012 viedol k veľkej mediálnej odozve a veľkému záujmu verejnosti. Medzinárodné Masterclasses ponúkajú stredoškolákom šancu preskúmať časticovú fyziku pri práci so skutočnými dátami z experimentov na LHC. Nosnou myšlienkou programu je nechať študentov pracovať tak ako to robia skutoční vedci. “Študenti získajú obraz o modernom fyzikálnom výskume prácou priamo s časticovými fyzikmi na skutočných dátach z LHC,” povedal Michael Kobel, profesor fyziky z Technickej univerzity v Drážďanoch a vedúci programu.

 

Štyri experimenty - ATLAS, CMS, ALICE a LHCb – sprístupnili svoje dáta pre vzdelávacie účely. “Študenti v priebehu dňa porozumejú, kedy môžeme vyhlásiť vedecký objav,” zdôraznil Kobel.

 

Vedci z 210 univerzít v 52 krajinách budú hostiť Masterclasses na svojich domácich inštitúciách. Celosvetová účasť odráža medzinárodnú spoluprácu v časticovej fyzike. Aby sa simulovalo skutočné pracovné vedecké prostredie, každý deň Masterclasses končí video-konferenciou, počas ktorej sa skupiny študentov z rôznych krajín spájajú s dvoma moderátormi v CERNe alebo vo Fermilabe (Batavia, Illinois, USA) aby skombinovali a prediskutovali svoje výsledky. Majú tiež príležitosť otestovať moderátorov svojimi otázkami.

 

Na Slovensku očakávame viac ako 300 stredoškolákov na siedmich univerzitách. Ivan Melo, časticový fyzik z Katedry fyziky Žilinskej univerzity a národný koordinátor podujatia sa teší na Masterclasses: “Študenti milujú toto podujatie. Ich nadšenie pre špičkovú vedu nám dodáva krídla. Je to výnimočný deň pre všetkých.” Termíny Masterclasses na slovenských univerzitách sú na portáli Svet častíc, www.svetcastic.sk.

 

Medzinárodné Masterclasses sú vedené Technickou univerzitou v Drážďanoch a QuarkNetom v úzkej spolupráci s International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Cieľom IPPOGu je sprístupniť časticovú fyziku verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

International Masterclasses: www.physicsmasterclasses.org

Portál Svet častíc: www.svetcastic.sk

 

Kontakt:

doc. Dr. Ivan Melo, melo@fyzika.uniza.sk, 0949 534 530

 

Termíny:

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike, známe ako International Particle Physics Masterclasses, sa budú konať  1.3. - 11.4. 2017. Pozrite si termíny na slovenských univerzitách (v zátvorke je experiment a meranie)

10.3. Trenčín (ATLAS W)       jozef.drga 'at' tnuni.sk

20.3. Bratislava (ATLAS W)    pavol.bartos 'at' cern.ch

22.3. Košice (ATLAS Z)         adela.kravcakova 'at' upjs.sk 

27.3. Nitra  (ATLAS Z)

30.3. Žilina  (ATLAS Z)  melo 'at' fyzika.uniza.sk

31.3. Prešov  (ATLAS Z)   frantisek.franko 'at' unipo.sk

3. 4. Banská Bystrica  (ATLAS Z)  boris.tomasik 'at' umb.sk

Späť