Moderný zdroj svetla SESAME bol oficiálne otvorený

Tlačové vyhlásenie SESAME

Allan, Jordánsko, 16. mája 2017. Zdroj svetla SESAME bol dnes oficiálne otvorený Jeho veličenstvom kráľom Abdullahom II. SESAME je medzivládna organizácia, prvé laboratórium svojho druhu v oblasti Stredného východu. Oficiálne otvorenie laboratória znamená novú éru výskumu v oblastiach od medicíny a biológie, cez materiálový výskum, fyziku, chémiu až po zdravotnú starostlivosť, životné prostredie, poľnohospodárstvo a archeológiu.

Prezident Rady Sesame profesor Sir Chris Llewellyn Smith povedal na otváracom ceremoniáli: “Dnes vidíme naplnenie mnohých nádejí a snov. Nádeje, že skupina na začiatku neskúsených mladých ľudí dokáže postaviť SESAME - dokázali: pred troma týždňami SESAME dosiahol svoju plnú plánovanú energiu. Nádeje, že s podporou vzdelávacích programov sa veľa vedcov v oblasti bude zaujímať o využívanie Sesamestalo sa: bolo podaných už 55 návrhovna využitie prvých dvoch experimentálnych liniek. A nádeje, že rôzne členské krajiny z oblasti dokážu pracovať v harmónii. Otvorenie je príležitosťou na oslavu, ale aj príležitosťou pozrieť sa na vedu, ktorá sa bude robiť na Sesame - na využitie fotónov, ktoré bude čoskoro produkovať urýchľovač, ktorý bude ako jediný na svete poháňaný výlučne obnoviteľnou energiou.”

 

SESAME (skratka zo Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in Middle East) je zariadenie s urýchľovačom častíc, ktoré využíva elektromagnetické žiarenie emitované zväzkami elektrónov na štúdium mnohých vlastností hmoty. Jeho prvý vedecký program sa práve rozbieha: tri experimentálne linky budú v prevádzke v tomto roku a štvrtá v r. 2019. Medzi prvými študovanými témami bude pravdepodobne znečistenie v údolí rieky Jordán s cieľom zlepšiť zdravie obyvateľstva v oblasti, ako aj štúdium nových liekov na liečbu rakoviny a štúdium kultúrneho dedičstva vrátane bioarcheológie, štúdia našich predkov a skúmania starých rukopisov. Profesor Khaled Toukan, riaditeľ SESAME povedal Pri budovaní SESAME sme museli prekonať veľké finančné, technické a politické problémy, ale s pomocou a povzbudením mnohých podporovateľov v Jordánsku a na celom svete zamestnanci, riaditelia a členovia Rady urobili úžasnú prácu. Dnes sme na konci začiatku. Mnoho ťažkostí je pred namivrátane vybudovania komunity užívateľov a dobudovania ďalších experimentálnych liniek a pomocných zariadení. Avšak som si istý, že s pomocou vás všetkých vrátane Rolfa Heuera, ktorý sa zajtra stane nástupcom Chris Llewellyn Smitha ako prezident Rady, všetky problémy zvládneme.”

Otvárací ceremoniál bol príležitosťou na stretnutie zástupcov členských krajín a krajín, ktoré majú status pozorovateľov, aby spolu oslávili vybudovanie špičkového vedeckého a technického centra v oblasti.


Fotografie z otváracieho ceremoniálu nájdete na

https://drive.sesame.org.jo/owncloud/index.php/s/ZaR3YvmkYTHTigg

 

NOTES FOR EDITORS:

 1. There are some 50 synchrotron light sources in the world, including a few in developing countries. SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) is the first light source in the Middle East, and also the region's first true international centre of excellence.

 2. The Members of SESAME are currently Cyprus, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Pakistan, the Palestinian Authority and Turkey (others are being sought). Brazil, Canada, China, the European Union, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Kuwait, Portugal, the Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, the UK, and the USA are Observers. SESAME was set up under the auspices of UNESCO, but is now a completely independent intergovernmental organisation.

 3. SESAME will both:

 • Foster scientific and technological capacities and excellence in the Middle East and neighbouring regions (and help prevent or reverse the brain drain) by enabling world-class research in subjects ranging from biology and medical sciences through materials science, physics and chemistry to archaeology - much focussed on issues of regional importance, e.g. related to the environment, health, and agriculture, and

 • Build scientific links and foster better understanding and a culture of peace through collaboration between peoples with different creeds and political systems.

 1. At the heart of SESAME is a 2.5 GeV electron storage ring. The first electron beam was circulated on 11 January. The design energy of 2.5 GeV was reached on 27 April. A beam of 30 mA has been stored, and steps are now in train to bring the current up to the ultimate design value of 400 mA.

 2. Synchrotron light source are equipped with beamlines that focus the light on samples that scientists wish to study. Each beamline can support several experiments in series and in parallel. Two beamlines (an X-ray Absorption Fine Structure/X-ray Fluorescence Spectroscopy Beamline and an Infrared Beamline, which will support work in basic materials science, life sciences and environmental science, biochemistry, microanalysis, archaeology, geology, cell biology, biomedical diagnostics, environmental science, etc.) will be in operation initially. A third (Materials Science) beamline (which will support studies of disordered/amorphous material on the atomic scale and the evolution of nano-scale structures and materials in extreme conditions of pressure and temperature) will come into operation in late 2017. A Macromolecular Crystallography beamline and a protein expression/crystallization facility for structural molecular biology (aimed at elucidating the mechanisms of proteins at the atomic level and providing guidelines for developing new drugs) will come into operation in 2019. Three more beamlines are being planned which will be added when funds permit.

 3. The users of SESAME will be based in universities and research institutes in the region. They will visit the laboratory periodically to carry out experiments, generally in collaboration, where they will be exposed to the highest scientific standards. The potential user community, which is growing rapidly and already numbers over 300, has been, and is being, fostered by a series of Users' Meetings and by training opportunities (supported by the IAEA, various governments and many of the world's synchrotron laboratories) which are already bringing significant benefits to the region.

 4. Some $90 million have so far been invested in SESAME (including the value of the land and building provided by Jordan and of donated equipment, and all operational costs). Staff costs, provision of power, and other operational costs are provided by the Members’ annual contributions. Capital funding has been provided by the Governments of Jordan, Israel, and Turkey, the Royal Court of Jordan, and by the European Union (through CERN and directly) and Italy.

 5. SESAME is coming into operation with minimal supporting infrastructure and only two beamlines. Challenges for the future include: fully equipping the protein expression, crystallization and characterization laboratory and the end station for the Materials Science beamline; funding the three more beamlines that are planned in phase 1 of SESAME; funding construction of a conference centre, which (when SESAME is not in use during maintenance work) will be used for regional meetings on other issues (water resources, agriculture, pollution, disease,..); building a new full energy injection system in order to produce much greater integrated fluxes of synchrotron light; and last but not least further building up the user community.

 6. In common with all other accelerators, synchrotron light sources use large amounts of electrical power. Once SESAME is fully in operation, the bill for electricity (for which SESAME is currently paying $375/MWh) would be beyond the means of the SESAME Members. SESAME’s longstanding intention to build a solar power plant was recently turned in to a reality when the Government of Jordan generously agreed to provide SESAME with JD5 Million ($7.05 million) of EU funds that support deployment of renewable energy in neighbouring countries. A call for tender to build the plant was issued in April: the power that it sends to the grid will be provided to SESAME as/when needed (not just when the sun is shining). SESAME will be the first accelerator in the world powered entirely by renewable energy.

Späť