ÚŽASNÝ SVET CERNu A JEHO VÝSKUM – STAŇ SA SÚČASŤOU!

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, 25. marca 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN vás pozývajú na edukačno-popularizačný prednáškový blok s názvom 

Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!

Toto unikátne podujatie sa uskutoční 25. marca 2015 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bude venované téme vzdelávania a popularizácie vedy a výskumu. Hlavným zámerom je motivovať žiakov stredných škôl študovať fyziku a iné vedecké odbory. Medzi inými majú organizátori česť privítať na Slovensku vedca z CERN-u, zaoberajúceho sa štúdiom antihmoty, ktorý inšpiroval príbeh Dana Browna „Anjeli a démoni“ sčasti natočený v CERN-e s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe. 

Študenti sa dozvedia o rôznych zaujímavých programoch a podujatiach, ktoré pre nich CERN ponúka. Dôležitou časťou programu bude informovanie o  možnostiach kariéry v CERN-e pre mladých vedcov, inžinierov, ale aj odborníkov v iných oblastiach. 

PRIHLÁŠKA / VÝBER ÚČASTNÍKOV

Stredoškoláci sa môžu prihlásiť len cez svojich učiteľov, ktorí prihlásia počet žiakov do  14. marca 2015 na emailovú adresu melo@fyzika.uniza.sk. V prípade veľkého záujmu bude nutné limitovať počet účastníkov.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Barbora Gulejová (CERN)

Emmanuel Tsesmelis (CERN)

Branislav Sitár (predseda Výboru pre spoluprácu SR s CERN)

Marek Hajduk (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

Ivan Melo (zástupca SR v CERN pre styk s verejnosťou a komunikáciu vedy, Žilinská univerzita)

Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

Zuzana Ješková (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Späť