CASCADE projekty

Súťaž prezentácií z časticovej fyziky a kozmológie

Táto súťaž nadväzuje na úspech medzinárodných Masterclasses v časticovej fyzike, ktoré sú jednodňovým podujatím. Cascade projekty predstavujú príležitosť pre tých stredoškolákov, ktorí sú pripravení pustiť sa hlbšie do poznávania častíc. Program bol vytvorený na Univerzite v Birminghame a cez IPPOG sa dostal na Slovensko, kde beží od roku 2009.

V Cascade pracujú trojčlenné tímy niekoľko týždňov na témach z časticovej fyziky a kozmológie a potom urobia 20-minútové prezentácie na svojich školách. Tímom počas prípravy pomáhajú konzultanti (dobrovoľníci z radov fyzikov) a ich učitelia. Tímy prezentácie nakrútia a videozáznam pošlú organizátorom. Porota vyberie najlepšie tímy, ktoré vyhrajú cestu do CERN alebo rovnako populárnu účasť na Týdni na jaderce v Prahe.

Stredoškoláci si obľúbili túto súťaž, pri ktorej sa stávajú vyslancami fyzikov na svojich školách - to, čo sa naučili na Masterclasses a pri príprave projektov odovzdávajú ďalej spolužiakom bez priamej účasti vedcov pri prezentácii. Na súťaži sa zúčastňuje každý rok 15-18 tímov z celého Slovenska.

Najlepšie projekty majú solídny vedecký obsah a sú často originálne odprezentované. Viac informácií http://fyzika.uniza.sk/cascade/.