Detektory častíc

Tak, ako vie lovec rozlíšiť stopy zvierat v snehu, fyzici vedia rozlíšiť častice podľa stôp, ktoré zanechajú v detektoroch.

Pomocou údajov z detektorov si vieme poskladať informáciu o tom, ako prebiehala zrážka a aké typy nových častíc nám vznikli. Aby sme vedeli zaznamenať všetky rôzne typy častíc, potrebujeme rôzne druhy detektorov:

Dráhový detektor - je umiestnený najbližšie k bodu zrážky a zviditeľňuje dráhy vzniknutých častíc, môže zistiť prítomnosť len nabitých častíc. Je konštruovaný tak, aby detekované častice mohli pokračovať ďalej do kalorimetrov.

Elektromagnetický kalorimeter - je uložený hneď za dráhovým detektorom. Slúži na zastavenie častice, aby zmeral jej energiu. Vie zaregistrovať len elektrón, pozitrón a fotón.

Hadrónový kalorimeter - je uložený za elektromagnetickým kalorimetrom a jeho úlohou je zastaviť a zmerať energiu hadrónov, častíc ktoré pozostávajú z kvarkov (protóny, neutróny, pióny, ...).

Miónový detektor - tvorí poslednú časť celej detekčnej súpravy. Dokáže identifikovať nabité častice, ktoré preletia predchádzajúcimi detektormi bez zastavenia. A to sú len mióny.

Pokiaľ fyzici zistia, že sa im stratila nejaká časť energie zo zrážky, poukazuje to na prítomnosť častice nazývanej neutríno. Jedine neutríno vie preletieť cez všetky detektory bez zanechania akejkoľvek stopy.