IPPOG

Medzinárodná spolupráca pri popularizácii časticovej fyziky

International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) je rastúca skupina v súčasnosti asi 40 fyzikov, učiteľov a komunikátorov vedy zaoberajúca sa neformálnym vzdelávaním a popularizáciou časticovej fyziky. Po jednom zástupcovi majú členské krajiny CERNu, experimenty na LHC v CERNe and veľké laboratóriá v USA a Európe.

Cieľom IPPOGu je zvýšiť kvalitu popularizácie časticovej fyziky, posilniť chápanie jej dôležitosti medzi verejnosťou a prehĺbiť podporu pre fyziku na celom svete. IPPOG slúži každému, kto chce vedieť viac o časticovej fyzike, osobitne učiteľom a študentom od základných škôl po univerzity.

IPPOG pomáha študentom informáciami o popularizačných programoch v ich regióne a kvalitnými on-line zdrojmi na prehĺbenie vedomostí. Učitelia môžu využiť odporúčané učebné materiály pre svoje triedy a fyzici osvedčené nástroje, materiály a programy pre popularizáciu medzi mladými ľuďmi.

IPPOG organizuje vlastné úspešné aktivity pre stredoškolákov ako sú medzinárodné Masterclasses v časticovej fyzike, súťaž tímových prezentácií Cascade projekty a pre učiteľov a fyzikov ponúka rastúcu databázu osvedčeného popularizačného materiálu.