Kontakt

Hlavný koordinátor projektu

 

RNDr. Ivan Melo, PhD.

Elektrotechnická fakulta

Žilinskej univerzity

Univerzitná 1

010 26 Žilina

 

Telefónne číslo: 041/513 2331

E-mailová adresa: melo@fyzika.uniza.sk