Európska komunita fyziky častíc pripravuje v Granade rozhodnutia pre budúcnosť

Ženeva a Granada, 13. mája 2019. Európske komunita fyziky častíc sa tento týždeň stretáva v španielskej Granade, aby diskutovala o pláne pre budúcnosť tejto oblasti vedy. Cieľom sympózia je definovať vedecké priority a technologické prístupy na nasledujúce roky a uvažovať o plánoch pre strednodobú a dlhodobú budúcnosť. Dôležitým predmetom diskusií bude posúdenie rôznych možností pre obdobie, ktoré príde po Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC).


„Sympózium v Granade je dôležitým krokom v procese aktualizácieEurópskej stratégie pre fyziku častíc1.Jeho cieľom je urobiť priority v našich vedeckých cieľoch a pripraviť sa na ďalšiu generáciu zariadení a experimentov,“ povedala prezidentka Rady CERN Ursula Bassler. „Diskusia sa zameria na vedecký dosah potenciálnych nových projektov, na súvisiace technologické výzvy a na potrebné zdroje.“


Európska strategická skupina, ktorá bola zriadená na koordináciu procesu aktualizácie, dostala 160 príspevkov od vedeckej komunity, v ktorých názory na možné budúce projekty a experimenty. Sympózium v Granade poskytne príležitosť na ich zhodnotenie a diskusiu.

„Zámerom je uistiť sa, že dobre rozumieme vedeckým prioritám komunity a všetkým možnostiam, ako ich realizovať,“ povedala profesorka Halina Abramowiczová, predsedníčka Európskej strat
egickej skupiny. „Tým sa zabezpečí, že Európska strategická skupina bude pri rozhodovaní o aktualizácii stratégie dobre informovaná.“

 

Predchádzajúca aktualizácia európskej stratégie, schválená v máji 2013, odporučila, aby sa uskutočnili štúdie, ktoré Európu dostanú do pozície „navrhnúť ambiciózny projekt urýchľovača, ktorý príde po LHC“. V posledných rokoch sa preto v spolupráci s partnermi z celého sveta Európa angažuje v projektoch výskumu a vývoja a návrhoch pre celý rad ambicióznych zariadení pre obdobie po LHC v rámci CLIC aFCC. CERN v roku 2016 spustil aj štúdiu, ktorá by skúmala potenciál vybudovať projekty, ktoré by dopĺňali urýchľovače vysokých energií a využívali tak možnosti, ktoré ponúka jedinečný komplex urýchľovačov v CERNe. Tieto príspevky budú súčasťou diskusie, ktorá tiež zohľadní celosvetovú situáciu fyziky častíc a vývoj v príbuzných oblastiach.

Najmenej dve desaťročia budú potrebné na navrhnutie a vybudovanie nového urýchľovača, ktorý nahradí LHC. Takéto zariadenie by malo maximalizovať potenciál pre nové objavy a umožniť významné kroky vpred v našom chápaní fundamentálnej fyziky, “povedala generálna riaditeľka CERNu Fabiola Gianotti. „Vôbec nie je skoro začať s plánovaním, pretože vývoj nových technológií potrebných na jeho realizáciu si vyžiada dosť času.“

Po sympóziu
v Granade bude nasledovať zostavenie „krátkej informačnej knihy“ a zasadnutie, na ktorom bude spísaná konečná verzia stratégie, ktoré sa uskutoční v Bad Honnef v Nemecku od 20. do 24. januára 2020. Aktualizácia Európskej stratégie pre fyziku častíc má byť dokončená a schválená Radou CERN v máji 2020.


Online Q&A sa uskutoční vo štvrtok 16. mája - 16.00 SELČ
Reportéri, ktorí majú záujem o účasť, sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na adresu
press.office@cern.ch

https://europeanstrategy.cern

 

1The European Strategy for Particle Physics is the cornerstone of Europe’s decision-making process for the long-term future of the field. In accordance with the mandate set by the CERN Council, it is formed through broad consultation of the grass-roots particle physics community, actively solicits the opinions of physicists from around the world and is developed in close coordination with similar processes in the US and Japan in order to ensure coordination between regions and optimal use of global resources.

 

Späť