Národný program stredoškolských študentov v CERNe

Si stredoškolák a zaujíma ťa ako funguje svet okolo nás, ako sa robí základný výskum a ako funguje špičková medzinárodná vedecká inštitúcia?

 

O čo ide?

CERN pozýva stredoškolských študentov (16+) na dvojtýždňový študijný pobyt s cieľom získať skúsenosti v oblasti prírodných a technických vied v autentickom prostredí medzinárodnej vedeckej inštitúcie. Pre študentov je to unikátna príležitosť spoznať CERN, nakuknúť do fyzikálneho výskumu a špičkových technológií, sledovať prácu výskumníkov a rozšíriť a prehĺbiť si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom prednášok, workshopov a ďalších aktivít v spolupráci s vedcami a ďalšími študentmi.

 

Kedy, kde a ako?

Program sa uskutoční 15.-28. septembra 2019 v CERNe. Aktivity v rámci programu pobytu budú realizované prevažne v slovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s pobytom hradí CERN (cestovné náklady, ubytovanie, strava, cestovný lístok na MHD v Ženeve, exkurzie). Doprava zo Slovenska do CERNu a naspäť bude organizovaná spoločne pre všetkých účastníkov programu.

 

Ako sa prihlásiť?

Študenti sa môžu prihlasovať prostredníctvom elektronického formulára https://hssip.web.cern.ch/np/slovakian-programme-0

Výber finálnej skupiny 24 účastníkov programu sa bude robiť na základe dosiahnutých výsledkov počas štúdia a motivačného listu, ktorý je súčasťou prihlášky. V prípade otázok kontaktujte: SK-HSSIP19-loc@cern.ch

Posledný termín na podávanie prihlášok je 15. apríl 2019!

Späť