Rozhovor s Andreou Škvareninovou a Radkou Veselou, víťazkami súťaže Particles4U

 

Andrea Škvareninová a Radka Veselá, študentky štvrtého ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosiahli veľký úspech, keď vyhrali medzinárodnú súťaž Particles4U (Častice pre vás). Do súťaže sa zapojili desiatky stredoškolákov z 15 krajín, ktorých úlohou bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Naše študentky pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov s využitím ľahko dostupných pomôcok.

 

Dievčatá, môžete sa krátko predstaviť?

 

Sme študentkami Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene, aktuálne už v poslednom, maturitnom ročníku.

 

Aká bola vaša cesta k tomuto úspechu - myslím, či ste mali hlavy celé roky v knihách a víkendy a noci trávili v labáku Usmiaty ?

 

S témou Lapač iónov sme sa začali zaoberať na začiatku druhého ročníka gymnázia. Najskôr to bolo štúdium potrebnej teórie ktorá bola dostupná len v anglickom jazyku. Už počas teoretického spracovávania sme prakticky skúšali experiment. Boli to poobedia a večery v školskom fyzikálnom laboratóriu, a keď sa experiment vydaril, tak nasledovali ďalšie večery na skúmanie a vylepšovanie jednotlivých faktorov ktoré ovplyvňovali jeho fungovanie. S prácou sme dosiahli viac úspechov, no tento je z nich najväčší za čo sme nesmierne šťastné.

 

Môžete nám prezradiť, ako si môžeme doma skonštruovať lapačnov - dá sa to?

 

V domácom prostredí by bolo treba nejaké vybavenie z fyzikálneho laboratória (cievky, transformátory, zdroje prúdu..). V laboratóriu je veľmi jednoduché lapač zostrojiť, nakoľko tieto veci sú základnou výbavou na väčšine škôl. Jediné veci potrebné z kuchyne sú lyžice! :)

 

Akú úlohu zohral váš učiteľ fyziky?

 

A: Pre mňa zohral úlohu hlavne ako motivátor pustiť sa do niečoho nového a potrápiť sa s tým až do konca, za čo som veľmi vďačná. Hneď ako zbadal náš záujem robiť nejaké pokusy a venovať sa fyzike tak nás v tom podporil a našiel spôsob ako nás zaujať. Počas jeho pobytu v CERN-e prišiel na mnohé nápady kreatívnych experimentov a práve Lapač Iónov bol tým, ktorý spájal časticovú fyziku s možnosťou fotografie, čo boli záujmy nás oboch.

 

Kam smerujete po maturite?

 

Našu cestu na gymnáziu sme začínali vedeckým smerovaním, ktoré sa však postupom času mierne zmenilo.

 

A: Ja som sa začala aktívne venovať fotografii a grafike a marketingu, čo naznačuje aj moje budúce smerovanie. Je to však široký odbor a ja som dosť všestranný človek. Už teraz moje plány do budúcnosti zahŕňajú prepojenie fotografie s inými odvetviami práce, vrátane vedy.

 

R: Po dlhšom váhaní som sa nakoniec rozhodla uberať sa skôr ekonomickým smerom, no napriek tomu budúcnosť ešte nechávam otvorenú - človek nikdy nevie čo mu život prinesie :)

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme vám veľa úspechov!

 

Viac o úspechu v tomto článku a na IPPOG site.

 

 

Späť