Srbsko vstupuje do CERNu ako 23. členský štát

  

Serbia.jpg

(Zľava) Mladen Šarčević, srbský minister školstva, vedy a technického rozvoja, Ana Brnabić, predsedníčka vlády Srbskej republiky, Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN a Charlotte Warakaulle, riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy. (Obrázok: CERN)


Ženeva, 24. marca 2019. CERN víta Srbsko ako svoj 23. členský štát po prijatí formálneho oznámenia z UNESCO, že Srbsko pristúpilo k Dohovoru o CERNe.

Investovanie do vedeckého výskumu je dôležité pre rozvoj nášho hospodárstva a CERN je dnes jednou z najdôležitejších vedeckých inštitúcií. Som nesmierne hrdá na to, že sa Srbsko stalo plnohodnotným členským štátom CERN-u. Prinesie to nové možnosti pre našich vedcov a priemysel ohľadne spolupráce s CERNom a ostatnými členskými štátmi CERNu,“ povedala Ana Brnabić, premiérka Srbska.

 

"Srbsko má dlhodobý vzťah s CERNom so stálym zapojením srbských vedcov do hlavných experimentov v CERNe. Som veľmi rada, že iniciatíva Srbska získať status členstva v CERNe bola úspešná a že môžeme privítať Srbsko ako členský štát, “povedala Ursula Bassler, predsedníčka Rady CERN.

 

Je pre mňa veľkým potešením privítať Srbsko ako náš 23. členský štát. Srbská vedecká komunita už dlhé roky významne prispieva k projektom CERNu. Členstvo posilní dlhodobý vzťah medzi CERNom a Srbskom, čím sa vytvoria príležitosti pre intenzívnejšiu spoluprácu vo vedeckom výskume, vzdelávaní, inováciach a výmene poznatkov, “povedala Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERNu.

 

"Ako členský štát CERNu je Srbsko pripravené na ďalší rozvoj vedy a vzdelávania, keďže naši vedci, výskumníci, inštitúty a priemysel sa budú môcť zúčastniť na svetovej scéne, kde sa robia dôležité vedecké a technologické rozhodnutia," povedal Mladen Šarčević, srbský minister školstva, vedy a technického rozvoja.

 

Keď bolo Srbsko súčasťou Juhoslávie, ktorá bola jedným z 12 zakladajúcich členských štátov CERNu v roku 1954, srbskí fyzici a inžinieri sa zúčastnili na niektorých prvých projektoch CERNu, na zariadeniachSC, PS a SPS. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia fyzici zo Srbska pracovali na experimente DELPHI na urýchľovači LEP. V roku 2001 CERN a Srbsko uzavreli medzinárodnú dohodu o spolupráci, ktorá viedla k účasti Srbska na experimentoch ATLAS and CMSna Veľkom hadrónovom urýchľovači, na celosvetovej výpočtovej sieti LHC Grid, ako aj na experimentoch ACE a NA61.Hlavné aktivity Srbska v CERNe v súčasnosti sú na experimentoch ATLAS a CMS, na zariadení ISOLDE, ktoré vykonáva výskum od jadrovej fyziky až po astrofyziku, ako aj nanávrhových štúdiách budúcich urýchľovačov častíc - FCC a CLIC - oba sú potenciálne novou vlajkovou loďou projektov v CERNe.

 

Ako členský štát CERNu bude mať Srbsko hlasovacie práva v Rade, ktorá je najvyšším rozhodovacím orgánom CERNu a bude prispievať do rozpočtu CERNu. Členstvo zlepší možnosti uchádzania sa srbských štátnych príslušníkov o pozície v CERNe a pomôže srbskému priemyslu, ktorý sa môže uchádzať o zákazky v CERNe.

 

About CERN
CERN, the European Organization for Nuclear Research, is one of the world's leading laboratories for particle physics. The Organization is located on the French-Swiss border, with its headquarters in Geneva. Its Member States are: Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Cyprus and Slovenia are Associate Member States in the pre-stage to Membership. India, Lithuania, Pakistan, Turkey and Ukraine are Associate Member States. The European Union, Japan, JINR, the Russian Federation, UNESCO and the United States of America currently have Observer status.

www.cern.ch

Späť