Súťaž Particles4U má slovenského víťaza!

Andrea Škvareninová a Radka Veselá, študentky štvrtého ročníka Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene dosiahli veľký úspech, keď vyhrali medzinárodnú súťaž Particles4U (Častice pre vás). Do súťaže sa zapojili desiatky stredoškolákov z 15 krajín, ktorých úlohou bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v každodennom živote. Naše študentky pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča skonštruovali jednoduchý lapač iónov s využitím ľahko dostupných pomôcok. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch a napr. v CERNe pri štúdiu antihmoty. Wolfgang Paul dostal za vynález lapača iónov Nobelovu cenu v r. 1989.

Zariadenie zo zvolenského gymnázia je funkčné a môže slúžiť na demonštráciu zachytávania nabitých
častíc. Je tu potenciál na inšpiráciu mnohých mladých ľudí. Zároveň ich príklad poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú motivovaní učitelia fyziky. Marek Balážovič si nápady a nadšenie priniesol z High School Teachers programu pre učiteľov v CERNe a preniesol ich na svoje študentky. Samotná súťaž je organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group, ktorej je Slovensko jedným z desiatich zakladajúcich členov a jej aktivity u nás sú od začiatku podporované MŠVVaŠ SR.

Viac sa dočítate na   IPPOG site.

Späť