O projekte

V súčasnosti sme svedkami nebývalého záujmu žiakov, študentov i širšej verejnosti o fundamentálnu fyziku, na čom má nemalý podiel medzinárodné stredisko pre výskum častíc CERN v Ženeve s Veľkým hadrónovým urýchľovačom (LHC). Títo ľudia však narážajú na istú bariéru – fyzika na hrane poznania je zložitá a jazyk, ktorý zvyčajne používa je ťažko zrozumiteľný. Toto môže odrádzať a preto je kľúčové, aby výskumníci v spolupráci s učiteľmi na stredných školách reagovali na záujem mladých ľudí a pomohli rozvinúť potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Z takejto iniciatívy môžu získať všetky zúčastnené strany. 

Cieľom projektu je aktivizovať odborné kruhy vo fyzike častíc v oblasti popularizácie a neformálneho vzdelávania, urobiť krok k vybudovaniu komunity tvorenej výskumníkmi vo fyzike častíc, učiteľmi a žiakmi SŠ a VŠ s cieľom prebudiť a prehĺbiť záujem mladej generácie o vedu pomocou bádateľsky orientovaného vzdelávania, vytvorenie portálu “Svet častíc” - komunikačno- informačnej platformy novej komunity.