Oznamy

Návšteva slovenských novinárov v CERNe 5.-6. 12. 2019

CERN v spolupráci so slovenskými fyzikmi pripravuje po 6 rokoch 1,5 dňovú návštevu našich médií v CERNe 5. a 6. decembra 2019.

Čítať ďalej…

FAMELAB 2015

CERN vstupuje do mimoriadne úspešnej medzinárodnej súťaže v komunikácii vedy Famelab (http://famelab.org/) ako samostatná "krajina". CERN FameLab je otvorený pre mladých výskumníkov (18-35 rokov) z členských krajín CERN, ktorí majú platný CERN account (študenti, výskumníci, ...). Podstatou je vysvetliť svoj CERN výskum verejnosti za 3 minúty. Záujemca o súťaž by mal nahrať video svojej ústnej prezentácie, zavesiť ho na web a organizátorom poslať prihlášku s linkom na video do 15. marca.

Čítať ďalej…

Pripomíname si 100 rokov od narodenia prof. Dubinského

Spomienka na sté výročie od narodenia zakladateľa Katedry jadrovej fyziky ako aj prvého riaditeľa ÚEF SAV v Košiciach. Fyzik, pedagóg, výraznou mierou sa pričinil o rozvoj fyziky na Východnom Slovensku.

Čítať ďalej…

Návšteva slovenských novinárov v CERNe 19. - 20. novembra 2013

Slovenskí novinári majú možnosť navštíviť CERN v termíne 19.-20.11. 2013. Návšteva je pre "Print press, Radios and News Agencies", televízie si v prípade záujmu môžu dohodnúť osobitný termín. LHC je v tomto roku odstavený, čo ponúka výnimočnú príležitosť dostať sa do podzemia k detektorom a samotnému LHC. Toto bude v programe prvý deň, počas druhého dňa je plánované stretnutie s generálnym riaditeľom CERNu prof. Heuerom a rozhovory s našimi ľuďmi pracujúcimi v CERNe. Návrh programu je nižšie v bode 3. CERN sa postará o presuny v rámci laboratória a zaplatí účastníkom obedy v CERNe. Ubytovanie môžete zohnať buď priamo v CERNe alebo v hoteloch v okolí (bod 1). Je tiež možné refundovať letenky obmedzenému počtu novinárov (bod 2).

Z môjho pohľadu ide o výborný program, ktorý sa v takom rozsahu nepodarí absolvovať ani mnohým fyzikom. Prikladám aj pôvodný mail z CERNu s informáciami o akcii (bod 5).

Ivan Melo, zástupca SR v EPPCN

Čítať ďalej…

Masterclasses 2013 - Slovakia

Prednášky vedeckých pracovníkov umožnia študentom nahliadnúť do metód základného výskumu, ktoré prinášajú fundamentálne poznatky o základnej štruktúre hmoty a jej interakciách, skúmajúcich štruktúru hmoty pri vzdialenostiach menších ako sú rozmery atómových jadier. V termíne 25. februára - 22. marca 2013 sa uskutoční projekt „Hands on Particle Physics – Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastní takmer 160 univerzít a výskumných centier z 37 štátov Európy, Afriky a Ameriky. Projekt organizuje Technická Univerzita v Drážďanoch v spolupráci s medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky IPPOG a Európskou fyzikálnou spoločnosťou EPS. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku sa stalaVirtuálna kolaborácia, konkrétne jej členovia pôsobiaci na jednotlivých slovenských univerzitách. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov, a mohli takto poodhaliť podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty. 

Čítať ďalej…