Pracoviská na Slovensku

Výstavba a prevádzka výkonných moderných urýchľovačov a detektorov kladie veľké finančné nároky, preto sa základný výskum vysokoenergetických častíc sústreďuje do niekoľkých veľkých laboratórnych centier roztrúsených po celom svete.

Slovenskí fyzici sú taktiež zapojení do veľkých medzinárodných experimentov. Môžete ich nájsť na týchto pracoviskách a vysokých školách:

  • Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela
  • Bratislava, FMFI UK
  • Bratislava, FÚ SAV
  • Košice, ÚFV UPJŠ
  • Košice, ÚEF SAV
  • Žilina, Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

Informačná brožúra o časticovej fyzike na Slovensku

hep - sk.pdf (1.3 MiB)

Medzinárodné pracoviská

CERN (francúzsko-švajčiarske hranice blízko Ženevy)

Hlavným projektom je Veľký hadrónový urýchľovač (LHC), spustený 10. septembra 2008. Dosahuje najvyššie energie zrážok protónov na svete. A so začiatkom zrážok iónov olova v roku 2010 dosiahol najvyššie energie zrážok ťažkých iónov na svete. Skoršie zariadenia zahŕňali Veľký urýchľovač elektrónov a pozitrónov, zastavené v roku 2001 a neskôr rozobratý, aby vytvoril priestor pre LHC a Super Proton Synchrotron, ktorý sa používa ako predurýchľovač pre LHC.

Brookhaven National Laboratory (Long Island, New York)

Hlavným zariadením je Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), v ktorom sa zrážajú ťažké ióny ako napríklad ióny zlata a polarizované protóny. Bol prvým urýchľovačom ťažkých iónov na svete a je jediným urýchľovačom polarizovaných protónov.

JINR (Dubna, Rusko)

Spojený ústav jadrových výskumov Dubna je medzinárodnou organizáciou, ktorá bola založená v roku 1956 12 štátmi východnej Európy. Na výskumy využíva urychlovač nabitých častíc (680 MeV synchrocyklotrón).

DESY (Hamburg, Nemecko) 

Hlavným zariadením je Hadron Elektron Ring Anlage (HERA), v ktorom sa zrážajú elektróny a pozitróny s protónmi. V súčasnosti už sa nepoužíva, ale analýza dát pokračuje naďalej.

Fermilab (Batavia, USA)

Hlavným zariadením je Tevatron, v ktorom sa zrážajú protóny a antiprotóny, bol najvýkonnejším urýchľovačom častíc do 29. novembra 2009, keď ho predstihol LHC.

KEK (Tsukuba, Japonsko)

Je domovom mnohých experimentov ako K2K experiment, experiment oscilácie neutrín, a Belle, experiment merajúci CP-porušenia B mezónov.