Čo je to fyzika častíc?

Ľudia od pradávna hľadajú odpovede na vážne, aj keď prirodzené otázky: Čo je to hmota? Ako vznikla? Aké sú jej základné stavebné prvky? Čo ju drží pokope? Ako sa podieľajú na vzniku a usporiadaní zložitejších vecí v prírode a celého vesmíru? Práve na tieto otázky nám dáva, alebo hľadá odpovede práve fyzika častíc, ktorá sa zaoberá základným výskumom v oblasti najmenších štruktúr vnútri hmoty.

Pri hľadaní týchto stavebných prvkov využíva dnes fyzika častíc hlavne špeciálne zariadenia - urýchľovače častíc, kde sa pri vysokých energiách zrážajú samotné častice. Preto sa často nazýva aj fyzika vysokých energií (HEP - High Energy Physics). Urýchľovače častíc sa nachádzajú vo veľkých výskumných centrách po celej planéte.

Pri samotnej zrážke častíc vznikajú nové častice. Tieto častice sa zaznamenávajú v špeciálnych detektoroch.

Údaje z detektorov ďalej spracuvávajú fyzici z viacerých krajín, ktorý navzájom spolupracujú na danom experimente, v ktorom sa hľadajú nové neprebádané častice.

Vedecký výskum za posledné roky vyprodukoval dlhý zoznam častíc.

Časticová fyzika sa vyvinula z jej materského oboru, jadrovej fyziky a vyučuje sa v úzkom vzťahu s ňou.