Zaujímavé publikácie

20 rokov Slovenska v CERN-e

Publikácia "20 rokov Slovenska v CERN-e" sumarizuje históriu prijatiu Slovenska za člena Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). V texte sú spomenuté najdôležitejšie výsledky dosiahnuté komunitou slovenských časticových fyzikov. Predstavené sú tiež projekty, v ktorých má Slovensko zastúpenie ako aj tie, v ktorých malo zastúpenie v minulosti.

Čítať ďalej…

Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu

Európske centrum jadrovej fyziky CERN oslavuje tento rok 60. výročie založenia. V tomto príspevku sa pokúsime zhrnúť vklad laboratória k základnému fyzikálnemu výskumu, ako aj veci, ktoré v čase svojho vzniku pomohli základnému fyzikálnemu výskumu a neskôr začali žiť vlastným životom ako aplikácie pre ľudskú spoločnosť.

Čítať ďalej…